Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE MALTALAISET RY JÄSENREKISTERI

 

Tämä on henkilötietilain ja EUn yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. Päivitetty 24.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Maltalaiset ry, rotua harrastava yhdistys

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsenrekisterin tietoja ylläpitää yhdistyksen jäsensihteeri, laskutusrekisteriä ylläpitää yhdistyksen rahastonhoitaja ja lehden postituslistaa ylläpitää lehden päätoimittaja.

 

Rekisterin nimi

Maltalaiset ry jäsenrekisteri/ Maltalaiset ry laskutusrekisteri/Maltalaiset ry lehden postituslista

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarpeellisten henkilötietojen käsittely rotuyhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, kuten jäsenjulkaisun postitus ja jäsenmaksun laskutus.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yhteystiedot:

  • nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • liittymispäivä, jäsentyyppi

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on pyydetty henkilöiltä yhdistykseen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Kasvattajien tulee olla varmistunut, että uusien pentuejäsenien yhteystiedot saa ilmoittaa ja tallentaa yhdistyksen jäsenrekisteriin.

 

Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin ja lehden postituslistan yhteystietojen muutokset ja päivitykset välitetään lehden postituksesta vastaavalle painotalolle. Muulle ulkopuoliselle taholle tietoja ei luovuteta.

 

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisiä tiedostoja säilytetään teknisestisuojattuna, vastuuhenkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Laskutusrekisteri on tilitoimiston taloushallinto-ohjelmassa, jonne pääsee vain rahastonhoitaja henkilökohtaisten salasanojen kautta. Rekisterissä ei ole henkilötunnuksia.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Yhdistyksen jäsen voi päivittää ja muuttaa omia tietoja ja vaatia virheelliset tiedot korjattavaksi. Tarkastus korjaus ja muutospyynnon voi toimittaa jäsensihteerille kirjallisesti allekirjoitetulla pyynnöllä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Yhdistys voi julkaista tietoja ja kuvia koirasta, kuten näyttelytuloksia.
  • Koiran tiedon yhteydessä voidaan mainita koiran omistajan ja/tai kasvattajan nimi.
  • Jäsenjulkaisun ja yhdistyksen kotisivujen kasvattajatiedoissa, pentuilmoituksissa ja uroslistalla julkaistaan asianomaisten henkilöiden itsensä julkaistavaksi antamat tiedot (kennelnimi, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, kotisivu).
  • Yhdistyksen hallituksen ja vastuutehtävissä toimivien henkilöiden yhteystiedot julkaistaan heidän antamallaan luvalla.
  • Koirien terveystiedot julkaistaan yhteenvetoina, ilman kasvattaja tai omistajatietoja.
  • Mainosten ja ilmoitusten yhteydessä julkaistaan yhdistykseen toimitettu materiaali ja materiaalin toimittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja esimerkiksi julkaisuluvan kysymisestä, jos kuvasta on tunnistettavissa henkilöitä.
Mainokset