Vuoden TOP maltankoira

TOP MALTANKOIRAKILPAILU (päivitetty 2018)

Top- maltankoira kilpailu on leikkimielinen kilpailu, josta ei jaeta palkintoja. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Sijoittuneiden koirien kuvat ja tulokset julkaistaa vuoden ensimmäisessä yhdistyksen jäsenlehdessä.

Kilpailussa on kolme sarjaa ”paras uros”, ”paras narttu”ja ”paras veteraani”. Sijoitus määräytyy pisteiden perusteella, jotka tulee taulukon mukaisesti näyttelytuloksista, omistajia kehoitetaan ilmoittamaan oman koiran tulokset yhdistykseen vuoden loppuun mennessä, erityisesti ryhmäsijoitukset. Pentujen tuloksia ei enää julkaista 2018 alkaen.

Tuloksiin huomioidaan enintään viisi (5) parasta pistetulosta näyttelysijoituksen perusteella. Tuloksissa ilmoitetaan moneestako näyttelyistä pisteet on laskettu ja moneenko näyttelyyn koira on vuoden aikana yhteensä osallistunut.

Kilpailun säännöt:
1. Koiran omistaja/omistajat tulee olla kilpailu vuonna maltalaiset ry:n jäsen.
Jos koiralla on useampi omistaja, niiden kaikkien tulee olla yhdistyksen jäseniä. Jos omistajat ovat keskenään perheenjäseniä, riittää kun yksi omistajista on yhdistyksen jäsen.
2. Koira tulee olla rekisteröity Suomen kennelliittoon (SKL). Täten myös tuotikoirat voivat osallistua kilpailuun, mikäli koira rekisteröidään SKL:ssa myöhemmin kalenterivuoden aikana, pisteet alkavat kerääntyä rekisteröinti päivästä alkaen.
3. Kilpailuun hyväksytään vain virallisten koiranäyttelyiden tulokset Suomesta.

4.
Veteraani ikäiset koirat kilpailevat sekä ”paras uros”/”paras narttu” ja veteraani sarjassa. Nuoret koirat osallistuvat pentusarjaan ja ”paras uros”/”paras narttu” sarjassa, kun koira siirtyy iän vuoksi sarjasta toiseen kalenterivuoden aikana.

5. Lisäpisteisiin huomioidaan näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärä (ei ilmoittautumismäärä). ”Paras uros” ja ”paras narttu” sarjoissa lisäpisteissä mukaan ei huomioida näyttelyissä olleita pentuluokan koiria. Veteraanisarjassa lisäpisteisiin huomioidaan näyttelyyn osallistuneiden veteraanien lukumäärä. Jos koira on saanut SAn ja kilpaillut paras uros/paras narttu luokassa, mutta ei ole sijoittunut siinä suuremman koiramäärän vuoksi, huomioidaan kilpailuun lisäpisteiden mukaiset pisteet ko näyttelystä (sijoitus pisteet 0).

Mikäli koira sijoittuu myös kääpiökoiraryhmäkilpailussa ja Best in Show (BIS) kehissä, huomioidaan sijoituksen mukainen pistemäärä taulukon mukaisesti (ryhmä sijoituspisteitä ei lasketa yhteen ROP pisteiden kanssa).

TOP-maltankoira kilpailun pistetaulukko

JUK, NUK, AVK, VAK, VEK

Kansainvälinen KV/ NORD-näyttely

Kansallinen kaikkien rotujen näyttely

Ryhmänäyttely RN

Rodun erikoisnäyttely

BIS 1

13

13

11

10

BIS 2

12

12

10

9

BIS 3

11

11

8

BIS 4

10

10

7

RYP 1

9

9

9

RYP 2

8

8

8

RYP 3

7

7

7

RYP 4

6

6

6

ROP

5

5

5

6

VSP

4

4

4

5

PU/PN 2

3

3

3

4

PU/PN 3

2

2

2

3

PU/PN 4

1

1

1

2

 

Lisäpistetaulukko

Kilpailijoiden lukumäärä

lisäpisteet

14…<

6

11…14

5

9…10

4

7…8

3

5…6

2

3…4

1

Vuosikokouksessa 8.4.2017 päätetty:

TOP lista julkaistaan aikuisten koirien osalta nykyisten sääntöjen mukaisesti. Vuoden TOP-kilpailusta poistetaan pentukilpailu vuoden 2018 alusta lukien. Kaikista pennuista, jotka ovat kilpailleet pentuluokissa (virallisissa tai epävirallisissa näyttelyissä), voidaan julkaista kuva vuoden ensimmäisessä lehdessä ilman pisteitä tai tuloksia.

Koirien omistajien tulee toimittaa pisteet koiransa osalta pisteenlaskijoille. Pisteenlaskijat tarkistavat pisteet jalostustietokannasta. Tulokset julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla. Yhdistykseen lähetetään koiran kuva ko julkaisua varten. Kuvalle voidaan asettaa laatuvaatimuksia, jotta sen painaminen lehteen onnistuu. Omistajalla on myös oikeus kieltää koiransa laiton TOP-listalle, tästä tulee ilmoittaa etukäteen pisteenlaskijoille. 

Maltalaiset ry hallituksen kokouksessa 5/2018 päätetty:

NORD-näyttelyt otetaan mukaan TOP-listan pisteisiin 2018 näyttelyistä alkaen, pisteet määräytyvät samoin kun kv ja kans näyttelystä.