Terveyskyselyn tulokset 2007

Kyselylomakkeita postitettiin 114 maltankoiran omistajalle. Kyselyyn vastasi 43 % kyselylomakkeen saaneista. Vastaukset koskivat 81 koiraa. Näistä koirista 39 % oli ollut terveitä 10 vuoden ikään saakka, ja sairauksia oli ilmennyt vasta 10 ikävuoden jälkeen; 61 % koirista kantaa jotakin sairautta tai on altistunut 1 – 10 ikävuosien välisenä aikana jollekin sairaudelle – samalla koiralla saattoi ilmetä yhtaikaa myös useita eri sairauksia.

Polvet
Kyselyn tuloksena todetaan, että polvitarkastettuja koiria oli 10 koiraa, joiden joukosta löydettiin patellaluksaatiota. Tehtyjen polvitarkastusten tulokset ovat seuraavat:
• 0-tulos>7 koiraa
• 1- tulos>1 koira
• 2- tulos>1 koira
• 4- tulos>1 koira

Purenta
Maltankoiralla tulee olla leikkaava saksipurenta. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että maltankoirilla esiintyy alapurentaa, yläpurentaa ja yksittäisiä hammaspuutoksia
• Etuhampaissa – 5 hammasta normaalin 6 hampaan sijaan. Viat näkyvät vasta maitohampaiden vaihtumisen yhteydessä noin 4-6 kuukauden iässä
• Enemmistö purentavirheistä oli alapurenta. Yläpurennalla vastaajat tarkoittivat oikeaa purentaa.
• Paha yläpurenta = alahampaat kiinni kitalaessa.
• Hammaskivi oli ongelmana useilla koirilla, joka oli yhteydessä ientulehduksiin.

Silmät / Silmätulehdukset
Kyselyn tuloksena todetaan, että muutamalla maltankoiralla oli ollut
• silmätulehdus
• voimakas värjäävä silmävuoto
• tukkeutuneet kyynelkanavat
• Membrana pupillaris persistens
• tulkinnanvarainen Entropion
• HC

Korvat / Korvatulehduksia
Kyselyn tuloksena todetaan, että muutamalla koiralla oli ollut korvatulehdus.

Napatyrä
Kyselyn tuloksena todetaan, että napatyrää tulee esille useammalla koiralla.

Tulehdukset
Kyselyn tuloksena todetaan yhdellä tai muutamalla koiralla olleen
• korvatulehdus
• ientulehdus
• anaalirauhastulehdus
• kohtutulehdus
• aivotulehdus

Allergia
Kyselyn tuloksena todetaan, että muutamalla koiralla on todettu allergia tai sen epäily.

Ihottuma
Kyselyn tuloksena todetaan, että muutamalla koiralla on ollut ihottumaa. Ihottuma ilmoitettiin

Syöpä tai muita kasvaimia
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla olleen
• akuutti leukemia
• melanooma
• maitorauhaskasvain
• hännässä patti

Vesipää
Kyselyssä tuli ilmi nartun synnytysten kohdalla epämuodostuneena syntynyt pentu kohdassa vesipää.

Nivelrikko
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla olleen nivelrikko.

Sydämen sivuääni
Kyselyn tuloksena todetaan löytyneen yhdeltä koiralta.

Sydänsairaus
Kyselyn tuloksena. todetaan muutamalla koiralla olleen sydämen vajaatoiminta tai sydämen laajentuma.

Kivesvika
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla kivesvika.

Virtsatieongelmat
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla olleen virtsatietulehdus ja/tai virtsakiviä.

Munuaisvika
Kyselyn tuloksena todetaan yhdellä koiralla.

Maksavika
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla maksanvajaatoiminta tai shuntti.

Epilepsia
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla epilepsia.

Ruuansulatuskanavan ongelmat
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla ruokatorven laajentuma.

Hengitysongelmat
Kyselyn tuloksena todetaan muutamalla koiralla henkitorven sisään painuminen.

Epämuodostumia
Kyselyn tuloksena todetaan yhdellä tai muutamalla koiralla vino takajalka, epämuodostuneet etujalat, pihtipolvet, toisesta silmästä kyynelkanava tai häntä epämuodostunut.

Muu sairaus/vika
Kyselyn tuloksena todetaan yhdellä tai useammalla koiralla esiintyneen muun sairauden yhteydessä tai erikseen seuraavia kuvauksia: tyrä, mäyräkoirahalvaus, luupiikki selässä, muu
selkäsairaus, PRA-epäily, muu silmäsairaus, vilkkuluomen pullistuma,
hammaspuutteet, verenkiertohäiriö, kuolio ja henkitorvi ei supistu aina tarpeen mukaan.

Heikkouksia, virheitä tai puutteita, joita kyselyn kautta tuli esille ja joihin tulisi kiinnittää huomiota
Maltankoirissa on tällä hetkellä jonkin verran kookkaita ja raskaita, pieniä ja neliömäisiä yksilöitä, mutta yleisesti ottaen koot ja mittasuhteet ovat oikeanlaisia. Liioitellut koot, tyypit ja päät tulisi karsia pois eikä niitä pitäisi suosia näyttelyissä. Muun muassa liian lyhyt kuono-osa aiheuttaa koiralle hengitysvaikeuksia ja hammaspuutoksia. Yksittäinen ulkomuodollinen seikka on maltankoiran häntä, jossa ilmeni paljon toivomisen varaa. Tiukka häntärulla, matala häntä, lyhyt häntä olivat tavallisimmat. Lisäksi silmien sijainti liian lähellä  toisiaan, josta syystä koiran pään kerrottiin muistuttavan ”ketun päätä”.

Arkuus tai muut puutteet hermorakenteessa rajoittavat koiran sekä sen omistajan elämää. Arkuuteen ja pelokkuuteen tulee suhtautua jalostuksessa vakavasti koska ne ovat voimakkaasti periytyviä ominaisuuksia – tutkimuksen mukaan jopa 50 %.( Goddard ja Beilharz 1983, Sundgren 2003 )

Hammaskivi ja silmävuoto olivat yleisiä vitsauksia maltankoiralla. Lisääntymisongelmien (sektiot,
pentukuolleisuus, liian pienet pentuekoot >1 pentu) vuoksi siitokseen käytettävien narttujen elinvoimaan tulisi kiinnittää huomiota. Myös purentavirheisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja välttää käyttämästä jalostukseen linjoja joissa esiintyy mm. voimakasta ylä- tai alapurentaa.
Sairauksien (tulehdussairauksien) vastustuskyvyn vähentyminen ja aikaisemmin esiintymättömien vakavien sairauksien esiintulo. Useita sairauksia voi aiheuttaa tai pahentaa ympäristötekijät tai
hoidon puute.

Teetetyn kyselyn perusteella voitiin yhteenvedoksi sanoa, että Suomessa maltankoira nartuilla on pääsääntöisesti normaali juoksuväli ja ensimmäiset juoksut sijoittuivat 7-12kk aikavälille. Lisääntymiseen liittyviä ongelmia oli kuitenkin ollut ja niistä mainittuina oli
• Narttu ei pystynyt synnyttämään normaalisti vaan turvauduttiin jo ennakolta sektioon tai synnytyksen kestäessä. Syynä useimmin liian heikot tai puuttuvat supistukset, liian suuri pentu, pentu perätilassa.
• Keskenmenot tai liian aikaiset synnytykset. Keskenmeno tavallisimmin 5 ensimmäisen viikon aikana.
• Liian aikainen synnytys 55–58 viikolla
• Joillakin nartuilla oli tiinnehtimättömyyttä
• Muutaman nartun kerrottiin synnyttäneen epämuodostuneen pennun. Näissä esiintyi mm. kitalakihalkio, raajojen epämuodostuma, varvaspuutos, vesipää, muu kehittymättömyys

Kyselyssä pentukuolleisuutta tuli esille ja syitä muun muassa
• Synnytyksen yhteydessä pentukuolleisuuden aiheutti pennun suuri koko, supistusten heikkous, jolloin pentu jäi synnytyskanavaan tai perätilasynnytys
• Kuolleena syntymiseen syynä kerrottiin istukan irtoaminen ennenaikaisesti
• Alle 3 vrk ikäisen kuolinsyynä oli keskosuus, vammaisuus tai muu elinvoiman puute
• Yli 3 vrk ikäisen kuoleman aiheuttaneita syitä olivat vesipää, keuhkojen kehittymättömyys tai tuntemattomat syyt
Kyselyn tuloksena voidaan todeta, että maltankoirilla oli ollut joko normaalit tai vähäiset emonvaistot, joka ilmeni haluttomuutena hoitaa tai imettää pentua/pentuja.

Kyselyssä urosten katsottiin olevan halukkaita astumaan, joten astumisongelmia ei ilmennyt.