Terveyskyselyn tulokset 2012

Kysely tehtiin syksyllä 2012. Terveyskyselystä ilmoitettiin yhdistyksen lehdessä. Kyselylomake oli tulostettavissa yhdistyksen kotisivulta ja se lähetettiin myös sähköisesti niille yhdistyksen jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisteritiedoissa. Vastausaika oli vuoden 2012 loppuun asti. Vastauksia kyselyyn saatiin 41 koirasta, vastaukset jakaantuivat lähes tasan urosten ja narttujen välillä.

Koirien koko

Kyselyssä mukana olleiden koirien iän keskiarvo oli n.5 vuotta, vaihdellen alle vuoden ikäisistä koirista viidentoista vuoden ikäisiin koiriin. Mahdollisesti esiin olisi tullut enemmän terveydellisiä ongelmia, mikäli kyselyyn olisi saanut enemmän vastauksia vanhemmista koirista.

Kyselyssä mukana olleiden koirien paino vaihteli 2,5 kilon ja 5,2 kg:n välillä, sukupuolesta riippumatta. Koirien painon keskiarvo oli 3,7kg. Korkeus ja pituusmitoissa ei tarvinnut olla virallisia mittaustuloksia, joten mittaustarkkuus saattaa vaihdella mittaustavasta riippuen. Kaikista vastanneista ei ollut mittaustuloksia. Urosten säkäkorkeuden keskiarvo oli 23,8 cm (tulokset olivat välillä 22-26cm) ja narttujen 22,9cm (tulokset olivat välillä 20 – 26 cm). Uroksien selän pituuden keskiarvo oli 27,7 cm (vaihtelu välillä 24-34cm) ja narttujen selänpituuden keskiarvo oli 26,4 cm (vaihtelu välillä 23-31cm).

Tuki- ja liikuntaelimet

29% kyselyssä mukana olleista koirista oli käynyt polvitarkastuksessa, joista suurin osa mainitsi tarkastuksen tuloksen olevan ”normaali” tai 0/0 tulos muutama 0/1 tulos ja yksittäinen tapaus, jossa oli todettu polvilumpion sijoiltaanmeno. Noin 10 % vastanneista oli käynyt kyynärpäiden tarkastuksessa ja näissä ei ilmennyt terveydellisiä poikkeamia. Tulokseksi oli merkitty 0 tai normaali.

Yksittäisiä kommentteja tuki- ja liikuntaelimiin liittyen: Molempien takajalkojen ristisiteet menneet poikki 13 ja 15 -vuotiaana, parantuneet täysin ilman leikkausta. Etujalat pentuna vinot. Nivelten kehityshäiriö. Etukäpälän venähdys. Vähän löysät ranteet.

Hampaat/purenta

Leikkaava saksipurenta oli 93 %:lla kyselyn koirista ja 7,5 %:lla oli tasapurenta. Alapurentaa ei kyselyn mukaan esiintynyt.12 %:lla oli hammaspuutoksia joko etuhampaissa tai välihampaissa. Yksittäinen tapaus, jossa hampaat olivat virheellisessä asennossa.

Hammaskiveä esiintyi 64 %:lla koirista. Useat koirien omistajat käyttävät koiransa säännöllisesti, esim. kerran vuodessa, hammaskivenpoistossa eläinlääkärissä tai harjaavat koirien hampaat säännöllisesti viikoittain tai päivittäin. Hammaskiveä on alkanut esiintymään jopa puolen vuoden ikäisillä koirilla ja vanhemmilla koirilla se on yleisempää. Hampaita oli jouduttu poistamaan eläinlääkärissä hammaskiven poiston yhteydessä joka kolmannelta. Myös pentuhampaita on jouduttu poistamaan eläinlääkärin toimesta muutamalta koiralta.

Tulehdukset ja muut sairaudet ja viat

Erilaisia tulehduksia esiintyi seuraavasti kyselyssä mukana olleilla koirilla: Silmätulehduksia 15 %:lla, korvatulehduksia 22 %:lla, ientulehdusta 27%:lla, virtsatie-, ja hiiva-, ja suolistotulehduksia esiintyi 5%:lla. Esille tuli yksittäisiä tulehdussairauksia; hännänpään tulehdus (johti hännän amputoimiseen), esinahan tulehdus, anaalirauhastulehdus, aivokalvontulehdus (joka ei ollut perinnöllinen), ja korvapunkin aiheuttama korvatulehdus.

Silmätarkastuksissa oli käynyt 18 % kyselyssä mukana olleista koirista ja tulokset olivat puhtaat. Esille tuli yksittäinen tapaus, jossa yli 10-vuotiaalla koiralla todettiin HC eli harmaakaihi.

16 %:lla kyselyssä mukana olleista koirista esiintyi silmien vuotamista, joko ajoittaista tai jatkuvaa. Muutamilla koirilla silmät olivat vuotaneet vain koiran ollessa pentu. Silmien vuotamisen

seurauksena, joidenkin koirien karvat silmien alta värjääntyvät.

Sydämen toimintaa liittyviä oireita esiintyi vanhemmilla yli 11 -vuotiailla koirilla. Näissä tapauksissa esiintyi sydämessä sivuääniä, sydämen vajaatoimintaa tai laajentunut sydän.

Esille tuli yksittäisinä synnynnäisinä vikoina: kivesvika, ikä kuurous, kyynelkanavan puuttuminen toisesta silmästä ja muutamassa tapauksessa oli pieni napatyrä, mikä ei ole vaatinut leikkausta.

Luonne

Maltankoira ei ole luonnetestattava rotu. Yksikään kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt koiraansa luonnetestissä. Alla olevassa kuviossa on esitetty prosentteina luonteenpiirteet kyselyn tulosten mukaan. Suuria eroja ei luonteenpiirteissä ole havaittavissa eri sukupuolien välillä. Suurin osa koirista on leikkisiä, ystävällisiä, vilkkaita ja rohkeita. Kyselyn mukaan yksikään koirista ei ollut apaattinen tai hermostunut.

luonne-2012

Näyttelyssä käyneiden koirien luonnetta ulkomuototuomari olivat kuvanneet seuraavasti: hyvä luonne, miellyttävä käytös, erinomainen luonne, iloinen, reipas, ihana luonne, hieman arka, ihastuttava, itsevarma, helposti lähestyttävä ja kiva temperamentti.

Hormonit ja lisääntyminen

Uroksilla näkyi selvemmin hormonien vaikutus käyttäytymiseen. Noin kolmasosalla uroksia ruokahalu huononee ja levottomuus lisääntyy, kun lähistöllä on kiima-aikaisia narttuja. Uroksista 10 % käyttäytyy myös normaalia äänekkäämmin. Nartuista runsas 10 % käyttäytyy levottomammin. Sekä urokset että nartut saattavat merkkailla sisätiloihin hormonien vaikutuksesta, uroksista 10 % ja nartuista 5 %. Vastaavasti myös lelun tai toisen koiran ”astumista” esiintyy molemmilla sukupuolilla.

Keskiarvoisesti nartuilla on juoksuaika puolen vuoden välein. Kiima-ajanväli voi vaihdella eri yksilöillä neljästä kahdeksaan kuukauden välillä. Ensimmäiseen kiimaan narttu tulee puolen vuoden ja yhden vuoden välillä, yleisimmin noin kahdeksan kuukauden ikäisenä.

Alle puolet kyselyssä mukana olevista nartuista oli käytetty jalostukseen ja vain neljännes uroksista. Kaikilla nartulla astutus oli tapahtunut normaalisti. Lisäksi muutaman kerran oli tehty keinosiemennys. Laskennallisesti pienen aineiston mukaan yksi kymmenestä astutuksesta jää

tyhjäksi. Kantoajan pituus on normaalisti 58 – 63 vuorokautta. Esille tuli myös yksittäinen tapaus, jossa ennen aikainen synnytys käynnistyi 52 vuoden kantoajan jälkeen.

Puolet synnytyksistä on ollut normaaleita ja puolessa synnytyksissä on jouduttu turvautumaan sektioon. Seuraavia syitä keisarileikkauksiin on ollut: kookas pentu/pennut, polttoheikkous tai poltot loppuneet kesken synnytyksen, synnytyskanava ei auennut ja ensimmäinen pentu jäänyt jumiin synnytyskanavaan. Koira, jolle oli tehty sektio ensimmäisellä kerralla, oli synnyttänyt normaalisti seuraavalla kerralla.

Maltankoirien emonvaistot arvioitiin hyviksi asteikolla 1-5, jossa 1 kuvastaa heikkoa emon vaistoa ja 5 voimakasta emonvaistoa, keskiarvoksi laskettuna arvo oli 4,4. Myöskään sektiolla ei voida todeta olevan vaikutusta emonvaistojen voimakkuuteen. Emot imettivät poikasiaan kolmesta viikosta 15 viikon ikäisiksi, keskiarvollisesti n.6 viikkoa.

Ruokinta:

Lähes puolet, vastaajista ruokkivat koiransa kaksi kertaa päivässä, vajaalla kolmasosalla oli ruokaa aina tarjolla. Loput tarjosivat koiralle yhden tai kolme ateriaa päivässä. Suosutuin ruoka on kuivamuona jota tarjotaan 93 %:lle koirista. Joukkoon laitetaan purkki ja/tai raakaruokaa 37 %. Jonkinlaista kotiruokaa saa 57 % koirista. Alle viidennes koirista saa ruuan tähteitä ja muutamalla koiralla oli erikoisruokavalio. Allergioita ruoka-aineelle esiintyi kahdella kyselyssä mukana olleella koiralla, mikä on n. 5% suhteutettuna vastausten määrään.

Lähes puolet, vastaajista kuvasivat koiralle ruuan maittavan hyvin, runsas 40 % koirista oli ruuan suhteen valikoivia ja muutama koirista oli nirso. Paastopäiviä koirille pidettiin vain harvoissa poikkeustapauksissa. 73 % koirista oli omistajansa mukaan hyvässä kunnossa, 20 % koirista lihoo herkästi ja 7% koirista oli vastaajien mukaan laihoja.

Kolmannes antaa koiralleen makupaloja päivittäin, jopa useita kertoja päivässä. 40 % antaa koiralleen makupaloja joskus tai koulutus tilanteessa.

Loishäätö annetaan keskiarvoisesti kaksi kertaa vuodessa. Pennuille ja tiinehtiville nartuille useammin.

Loppuyhteenveto

Suuri osa koirista ei ole käynyt terveystarkastuksissa, polvi-, kyynär- tai silmätarkastuksessa. tällöin ei pystytä todentamaan tarkemmin maltankoirien tarveydentilaa kyseisissä asioissa. Kaikkien tehtyjen terveystutkimusten tietoja ei löydy jalostustietojärjestelmän tilastoista.

Vakavia perinnöllisiä sairauksia ei tämän kyselyn mukaan voida todeta esiintyvän maltankoirilla. Joistain yksittäisistä tapauksista ei voida tehdä suurempia johtopäätöksiä koko rodun terveydentilaa arvioitaessa. Useimmat sairaudet ilmenevät koirilla ikääntymisen myötä. Yleisimpänä vaivana voidaan pitää hammaskiven muodostumista, mikä saattaa aiheuttaa ientulehduksen, mikäli koiran hampaita ei puhdisteta. Jokin verran esiintyy myös muita tulehdussairauksia. Korvat tulee tarkastaa säännöllisesti ja nyppiä karvat pois korvakäytävistä. Tämä pienentää korvatulehduksen riskiä. Myös otsakarvat tulisi pitää pois silmistä ja mahdollinen silmävuoto pyyhkiä säännöllisesti, jotta silmät pysyisivät terveinä.

Luonteiltaan maltankoirat ovat pääsääntöisesti leikkisiä, ystävällisiä, vilkkaita ja rohkeita. Hieman arkuutta ja aggressiivisuutta esiintyy myös.

Ruokinnalla ei näytä olevan yhteyttä sairauksien syntyyn.