Kasvattajat

Maltalaiset RY – Kasvattajat

Maltalaiset ry:n Kasvattajalistan vaatimukset:

1.Kasvattajan tulee olla ollut Maltalaiset ry:n jäsen vähintään vuoden ennen kasvattajalistalle pääsyä.
2. Kasvattajan tulee olla Kennelliiton jäsen, allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja hänen tulee sen periaatteisiin pohjata kasvatustyötään.
3. Kasvattajan tulee olla kasvattanut vähintään yksi (1) maltankoira pentue ennen listalle pääsyä.

4. Kasvattajan tuottamista maltankoira pennuista vähintään yhdellä tulee olla näyttelyistä 3xtulos ERI+SA viimeisen neljän vuoden sisällä. Jalostukseen käytetyillä koirilla tulee olla voimassa oleva polvitarkastustulos.

5. Kasvattajan tulee toimia rodun jalostuksentavoiteohjelman (JTO) kohdassa 6.2 mainittujen pentue/pentu määrä suositusten mukaisesti.

6. Kasvattajan tulee liittää pentujen ostajat yhdistyksen pentuejeseniksi ensimmäiseksi vuodeksi, mikäli pennunostaja asian hyväksyy.

7. Jalostus toimikunta tarkastaa vuosittain, täyttyykö listalla olleilla kasvattajilla nämä vaatimukset edellisen vuoden ajalta. Jalostustoimikunta jättää itselleen oikeuden poikkeusluvan myöntämiseen kasvattajalistalle pääsyyn ja sieltä poistamiseen jos kasvattaja ei täytä kaikkia edellä mainittuja kohtia.

Tiedot kasvattajasivulla 30,00€/vuosi (pentupoxin ilmoitus maksuton)

Mainokset